Skip to main content
search
0

Lista radców prawnych chętnych do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością

12936

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że uchwałą Rady nr 147/X/2016 z dnia 27 października 2016 została powołana lista radców prawnych wyrażających zgodę na wyznaczenie do prowadzenia sprawy z urzędu poza kolejnością. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie zainteresowanym radcom prawnym przyjmowania większej ilości spraw z urzędu. Wpis na listę następuje po złożeniu w biurze Izby lub za pośrednictwem zgłoszonego w Izbie adresu poczty elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na wyznaczanie do prowadzenie spraw z urzędu poza kolejnością. Szczegółowe zasady prowadzenia listy znajdują się w uchwale, którą załączamy.

Jednocześnie podkreślamy, że powyższa lista jest jedynie uzupełnieniem systemu wyznaczeń z urzędu, co oznacza że po wyczerpaniu limitu spraw przez osoby zgłoszone na listę dalsze wyznaczenia będą dokonywane według kolejności alfabetycznej na liście radców prawnych.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP Szczecin

147

Close Menu