Skip to main content
search
0

Lista tymczasowych pełnomocników szczególnych w postępowaniu podatkowym.

71528

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Rada OIRP w Szczecinie podjęła uchwałę nr 512/X/2017 r. w sprawie listy radców prawnych wyrażających zgodę na wyznaczanie jako tymczasowy pełnomocnik szczególny, o którym mowa w ustawie ordynacja podatkowa.

Stosownie do treści uchwały w naszej Izbie prowadzona jest lista radców prawnych, którzy wyrażają zgodę na wskazywanie do pełnienia tej funkcji poza kolejnością. Intencją uchwały jest stworzenie sytuacji, w której sprawy z urzędu oparte o ordynację podatkową trafiały będą do radców prawnych zainteresowanych lub specjalizujących się w tej tematyce.

Tymczasowy pełnomocnik szczególny może zostać powołany:

  1. w sprawie niecierpiącej zwłoki dla osoby nieobecnej do działania do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej;
  2. w przypadku niemożności wszczęcia postępowania lub prowadzenia postępowania wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw – do działania do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd.

W konsekwencji powyższego uprzejmie informujemy o zaistniałej możliwości zgłaszania się przez zainteresowanych radców prawnych celem uzyskania wpisu na listę.

Jednocześnie podkreślamy, że powyższa lista jest jedynie uzupełnieniem systemu wyznaczeń, co oznacza że po wyczerpaniu limitu spraw przez osoby zgłoszone na listę  dalsze wyznaczenia będą dokonywane według kolejności alfabetycznej na liście radców prawnych.

Close Menu