Skip to main content
search
0

Poszukujemy kandydatów do służby w CBA, którzy są absolwentami studiów prawniczych, magisterskich, specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym lub handlowym.

„Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom państwa”
(preambuła prawno – karnej konwencji o korupcji podpisanej przez Rzeczpospolitą Polską dniu 27 stycznia 1998 r. w Strasburgu)

W związku z powołaniem w dniu 09.06.2006 r. CBA, elitarnej instytucji zwalczającej istotne zagrożenia dla państwowości naszego kraju poszukujemy:

prawników gotowych podjąć służbę w CBA i spełniających następujące kryteria:

  • wykształcenie wyższe magisterskie – preferujemy wykształcenie w zakresie prawa karnego, cywilnego i handlowego,
  • zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego,
  • duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość i poczucie odpowiedzialności.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

  • możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności,
  • uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej,
  • kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego,
  • stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

Więcej informacji na stronie:
http://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/118,dok.html

Close Menu