Skip to main content
search
0

Nabór kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie

11493

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Rada OIRP w Szczecinie uchwałą nr 24/X/2016 podjętą w dniu 30 czerwca 2016 r. wyznaczyła do dnia 11 lipca 2016 r. termin zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie. Stosownie do paragrafu 33 ust. 5 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych  zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie. Kandydat na rzecznika powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury. W celu zapoznania się z pozostałymi warunkami formalnymi zgłoszenia proszę zapoznać się z wyżej przywołaną uchwałą KRRP, do której odsyła niniejszy odnośnik

Uchwała

Z poważaniem
Sekretarz Rady OIRP w Szczecinie

 

Close Menu