Skip to main content
search
0

Niebieski Parasol – „Bądź Mądry przed Szkodą. Praca – Rodzina- Biznes”

6174
By 29 września 2014,

W sobotę – 27 września 2014r. zakończyła się akcja Niebieski Parasol, która w tym roku upłynęła pod hasłem pod „Bądź Mądry przed Szkodą. Praca – Rodzina – Biznes”. Pomimo podjętych działań ze strony KRRP związanych z nagłośnieniem ogólnopolskiej inicjatywy, OIRP w Szczecinie już od połowy sierpnia b.r. rozpoczęła działania dotyczące uzyskania dodatkowego patronatu oraz podania publicznej wiadomości informacji dotyczącej zbliżającej się akcji.

W tym roku, świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych odbywało się nie tylko w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz wyznaczonych Kancelariach Radców Prawnych. Z pomocą lokalnych władz, tj. Prezydenta Miasta Szczecina oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, udzielanie porad prawnych miało miejsce również w Urzędzie Miasta w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Do publicznej wiadomości zostały przekazane informacje o tegorocznej inicjatywie, miejscach i dacie udzielania porad prawnych, z wskazaniem specjalizacji prawnych, co z założenia miało ułatwić uzyskanie pomocy prawnej. Dodatkowo, na portalu internetowym Urzędu Miasta w Szczecinie została utworzona zakładka informująca o akcji Niebieski Parasol, pod którą mieszkańcy naszego regionu mogli uzyskać informację o tegorocznej inicjatywie. Ponadto, od 19 do 22 września 2014r. na kanale Regionalnym TVP S.A. Oddział w Szczecinie emitowany był spot informujący o tegorocznej akcji. W dniu 19 września, z inicjatywy OIRP w Szczecinie zorganizowane było śniadanie prasowe, które służyło przekazaniu podstawowych informacji o miejscu i dat świadczenia porad prawnych w ramach akcji. Z powyższego spotkania wyemitowany został w TVP S.A. Oddział Szczecin program informacyjny na temat akcji. Analogiczne informacje podawane były również przez inne media typu: Radio Rmf maxxx, Radio Szczecin, Radio Eska, Radio Plus, Telewizję Pomerania oraz za pośrednictwem prasy Kurier Szczeciński i Głos Szczeciński, a także za pośrednictwem portali społecznościowych oraz na stronach internetowych urzędów i sądów. Działania OIRP w Szczecinie skupiły się na nagłośnieniu akcji w tygodniu poprzedzającym powyższą inicjatywę oraz trakcie jej obowiązywania poprzez realizację reportaży i ich emisji w lokalnych mediach.

Z porad skorzystało łącznie ok. 400 osób, w tym kancelariach indywidualnych ponad 230 osób, Urzędzie Miasta Szczecina i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie łącznie ponad 100 osób oraz w siedzibie OIRP w  Szczecinie ok. 80 osób. Do akcji włączyło się 32 kancelarie radcowskie, w ramach których świadczyło porady prawne ok 50 radców prawnych, a ponadto ok. 20 radców prawnych udzielało porad prawnych w siedzibie Izby, Urzędzie Miasta Szczecina oraz Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Najczęstszymi zagadnieniami poruszanymi podczas porad prawnych były tematyka z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, w tym rozwodów i alimentów, spadkowego, w tym działu spadku i dziedziczenia, mieszkaniowego związanego z ochroną praw lokatorów, w tym prawa eksmisyjnego i kwestiami związanymi z należnościami czynszowymi, a także prawo pracy. Zdarzały się sprawy gospodarcze ale również i karne związane z uprawnieniami pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, przedawnienia karalności oraz zatarcia skazania.

Tegoroczną inicjatywę objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także lokalne władze: Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a ze strony mediów TVP S.A. Oddział w Szczecinie.

Dziękujemy wszystkim radcom prawnym zaangażowanym w tę akcję, jak również aplikantom radcowskim, którzy wspomagali akcję informacyjną i służyli nam pomocą.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP

Close Menu