Skip to main content
search
0

Nieodpłatna Pomoc Prawna – losowanie 07.11.2016 godz. 15.00

12946

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z trwającą procedurą wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku informuję, że w dniu dzisiejszym Biuro Izby dokonało weryfikacji wszystkich 115 zarejestrowanych zgłoszeń. Jednocześnie przypominam, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest oprócz przejścia z wynikiem pozytywnym weryfikacji, dostarczenie do Biura OIRP do dnia 04.11.2016 r. do godz. 13.00 oryginałów podpisanych deklaracji (decyduje moment wpływu do Biura).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku ze względów logistycznych podgląd do procedury losowania będzie możliwy za pośrednictwem kanału Youtube w czasie rzeczywistym pod adresem wskazanym w indywidualnych wiadomościach email kierowanych do wszystkich osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w losowaniu.

Losowanie odbędzie się w Biurze Izby w sali ćwiczeniowej dla aplikantów w dniu 07.11.2016 r. godz. 15.00

r.pr. Anna Mazurek-Rózynek
Koordynator ds. NPP

Z uwagi na przyjęte innowacyjne rozwiązania systemowe obecność na losowaniu, nie jest obowiązkowa, a dostęp do nagrania wideo z przebiegu losowania będzie również możliwy po zakończeniu procedury losowania.

W przypadku gdyby do któregokolwiek z Państwa, kto zgłosił deklarację świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i przeszedł z wynikiem pozytywnym weryfikację wstępną nie dotarł indywidulany email z informacją o zakwalifikowaniu do losowania wraz z linkiem do podglądu on – line procedury losowania uprzejmie proszę o kontakt pod adresem email:
pomocprawna@oirp.szczecin.pl najpóźniej w dniu 04.11.2016 do godz. 14.00.

Po przeprowadzeniu losowania w dniu 07.11.2016 r. zostaną wygenerowane projekty list kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na 2017 r., które zostaną przesłane do wszystkich osób biorących udział w losowaniu celem weryfikacji, np. w przypadku konieczności rezygnacji z objęcia niektórych punktów.

Zakłada się możliwość składania rezygnacji w formie email najpóźniej do dnia 08.11.2016 r. do godz. 10.00 wysyłanych na adres mail:
pomocprawna@oirp.szczecin.pl. (rezygnacje powinny zostać następnie potwierdzone na piśmie).

W dniu 08.11.2016 r. na podstawie wygenerowanych list z losowań oraz ew. złożonych rezygnacji zostaną przygotowane listy kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w poszczególnych powiatach i przekazane Radzie OIRP celem podjęcia stosownej uchwały o wyznaczeniu radców prawnych i ich zastępców do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Proszę zatem wszystkich Państwa biorących udział w procedurze naboru o bieżące śledzenie wysyłanych do Państwa informacji drogą email oraz niezwłoczną weryfikację wygenerowanych po losowaniach list,  w celu umożliwienia mi stworzenia ich ostatecznego kształtu w możliwie najkrótszym czasie.

Liczę na Państwa aktywny udział w sprawnym przeprowadzeniu procedury.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt pod adresem email:
pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Koordynator ds. NPP
r. pr. Anna Mazurek-Różynek

Close Menu