Skip to main content
search
0
All Posts By

Anna Mazurek-Różynek

Nieodpłatna Pomoc Prawna – losowanie 07.11.2016 godz. 15.00

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z trwającą procedurą wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku informuję, że w dniu dzisiejszym Biuro Izby dokonało weryfikacji wszystkich 115 zarejestrowanych zgłoszeń. Jednocześnie przypominam, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest oprócz przejścia z wynikiem pozytywnym weryfikacji, dostarczenie do Biura OIRP do dnia 04.11.2016 r. do godz. 13.00 oryginałów podpisanych deklaracji (decyduje moment wpływu do Biura).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku ze względów logistycznych podgląd do procedury losowania będzie możliwy za pośrednictwem kanału Youtube w czasie rzeczywistym pod adresem wskazanym w indywidualnych wiadomościach email kierowanych do wszystkich osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w losowaniu.

Losowanie odbędzie się w Biurze Izby w sali ćwiczeniowej dla aplikantów w dniu 07.11.2016 r. godz. 15.00

r.pr. Anna Mazurek-Rózynek
Koordynator ds. NPP

Zobacz więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór na 2017 r.

By ,
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W związku z trwającą procedurą wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku przypominam, że w tym roku zgłoszenia do udziału w Systemie NPP są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/proces-wyznaczania-radcow-prawnych-do-pnpp-w-2017-r-w-oirp-w-szczecinie/
Zgłoszeń można dokonywać do dnia 02.11.2016 r. do godz. 13.00
Po tej dacie system zostanie wyłączony, a Biuro Izby będzie dokonywało ostatecznej weryfikacji zgłoszeń. Warunkiem zaś wzięcia udziału w losowaniu jest oprócz przejścia z wynikiem pozytywnym weryfikacji dostarczenie do dnia 04.11.2016 r. do godz. 13.00 oryginałów podpisanych deklaracji (wygenerowanych ze zgłoszeń dokonanych do 02.11.2016 r. do godz. 13.00) do Biura OIRP (decyduje moment wpływu do Biura).
Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2017 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/
Koordynator ds. NPP

r. pr. Anna Mazurek-Różynek

Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór na 2017 rok

By ,

Działając na podstawie Uchwały Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych „w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” (tekst jednolity załącznik do Uchwały nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. – dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu  goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2017 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu