Skip to main content
search
0

Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór na 2017 r.

12906
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W związku z trwającą procedurą wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku przypominam, że w tym roku zgłoszenia do udziału w Systemie NPP są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/proces-wyznaczania-radcow-prawnych-do-pnpp-w-2017-r-w-oirp-w-szczecinie/
Zgłoszeń można dokonywać do dnia 02.11.2016 r. do godz. 13.00
Po tej dacie system zostanie wyłączony, a Biuro Izby będzie dokonywało ostatecznej weryfikacji zgłoszeń. Warunkiem zaś wzięcia udziału w losowaniu jest oprócz przejścia z wynikiem pozytywnym weryfikacji dostarczenie do dnia 04.11.2016 r. do godz. 13.00 oryginałów podpisanych deklaracji (wygenerowanych ze zgłoszeń dokonanych do 02.11.2016 r. do godz. 13.00) do Biura OIRP (decyduje moment wpływu do Biura).
Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2017 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/
Koordynator ds. NPP

r. pr. Anna Mazurek-Różynek

Close Menu