Skip to main content
search
0

Opinia KRRP w przedmiocie planowanych zmian dt opłat za czynności radców prawnych i kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

11506

Szanowni Państwo.

w dniu 30 czerwca 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, działając w imieniu KRRP, podjęło uchwałę nr 272/ix/2016  w przedmiocie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W konkluzji Uchwały, Prezydium KRRP  wyraziło negatywną opinię o przedłożonych przez Ministra Sprawiedliwości projektach. W ocenie Prezydium, proponowane zmiany podjęto bez prawidłowej i rzetelnej analizy barier finansowych w realizacji prawa obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Wysokość proponowanych stawek jest równocześnie całkowicie nieadekwatna do nakładu pracy poświęconej na świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych.

KRRP proponuje również rozważenie przeprowadzenia szerszej debaty nad ostatecznym kształtem rozporządzeń taryfowych jak i wnikliwej analizy konsekwencji ich zmian.

Przedmiotową uchwałę znajdziecie Państwo w załączeniu. Podkreślenia wymaga, iż w jej przygotowaniu uczestniczył Dziekan OIRP w Szczecinie dr Przemysław Mijal.

r. pr. Albert Kuźmiński
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Uchwała Nr 272.IX.2016

 

Close Menu