Skip to main content
search
0

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie

8480

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego,  mającymi wejść niebawem w życie, a związanymi ze wspieraniem polubownych  metod rozwiązywania sporów, nasz Izba podjęła działania związane z rozwojem Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie.

W celu odpowiedniego i merytorycznego przygotowania członków OIRP w Szczecinie do pełnienia roli mediatorów w sprawach gospodarczych oraz planowanych w tym zakresie zmian w procedurze cywilnej, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności organizacyjnych, które pozwolą przygotować zainteresowanych radców prawnych a także aplikantów radcowskich, zrzeszonych w Naszej Izby, do pełnienia roli mediatorów.

Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią wiadomości.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

 

Uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów radców prawnych oraz aplikantów posiadających uprawnienia mediatorów w sprawach gospodarczych i wyrażających wolę wpisu na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej i Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie, o przesłanie do dnia 10 września br. drogą e-mailową informacji dotyczących posiadanych uprawnień, ukończonych szkoleń i certyfikatów mediatora w sprawach gospodarczych.

Osobą koordynującą te działania jest radca prawny Piotr Puchalski, do którego należy kierować informacje na adres poczty  e-mail: puchalskikancelaria@gmail.com on także udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z utworzeniem Centrum Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Szczecinie.

W tytule wiadomości proszę wpisać: centrum mediacji OIRP.

Informacje dotyczące posiadanych uprawnień proszę przesyłać  w poniższym układzie:

1) nazwisko, imię:

2) status: radca prawny / aplikant

3) nr wpisu na listę OIRP:

4) stopień posiadanych uprawnień mediatora:

5) jednostka certyfikująca:

6) data nadania uprawnień:

7) ukończone szkolenie / data ukończenia / jednostka szkoląca:

Po zebraniu niezbędnych informacji i danych, podjęte zostaną kolejne kroki mające na celu utworzenie Centrum Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Szczecinie, o których będziecie Państwo na bieżąco informowani.

 

Close Menu