Skip to main content
search
0

Pilna informacja dla radców prawnych

8635
By 4 września 2015,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nakładającej na radę okręgowej izby radców prawnych obowiązek stworzenia listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców oraz podjęcia innych czynności związanych z wdrożeniem tego systemu, wszystkie osoby zainteresowane zaangażowaniem się w prace z tym związane zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikające z regulacji aktów samorządowych, jak również wyłonione osoby, które z ramienia Rady OIRP w Szczecinie będą koordynowały wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu.

Ze względów organizacyjnych zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o uprzednie zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przemysław Mijal

 

Close Menu