Skip to main content
search
0

Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych

11877

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazów radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oraz wykazu pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym uprzejmie przypominamy o możliwości zadeklarowania gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.
Komisja do spraw wykonywania zawodu uprzejmie przypomina o możliwości wpisania się na listę radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

Stosownie do przepisów §9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015 poz. 816) umieszczenie w wykazie radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oznacza pierwszeństwo w wyznaczeniu do prowadzenia sprawy z urzędu.

W konsekwencji powyższego uprzejmie prosimy o deklarowanie przez zainteresowanych radców prawny gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w terminie do dnia 01.09.2016r.

Close Menu