Skip to main content
search
0

Praktyki programowe studentów Wydziału Prawa i Administarcji US

11042
By 20 kwietnia 2016,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przychylając się do prośby Opiekuna praktyk programowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zachęcam Koleżanki i Kolegów do rozważenia możliwości przyjęcia na praktyki studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zainteresowane współpracą Kancelarie do 30 kwietnia 2016 r. mogą kierować zgłoszenia na adres: praktyki@mec.univ.szczecin.pl (lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału),z informacją o możliwości przyjęcia studentów na praktyki, ze wskazaniem w jakich miesiącach oraz czy oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków.

Z uwagi na fakt, iż na Wydziale Prawa i Administracji US prowadzone są obecnie studia na trzech kierunkach, tj. Prawo, Administracja (studia I oraz II stopnia), a także Ekonomiczno-Prawny (studia I stopnia) uprzejmie proszę o rozważanie możliwości przyjęcia na praktyki studentów również innych kierunków, niż Prawo.

Alicja Kujawa

Praktyki programowe trwają 4 tygodnie (w wymiarze 160 h) i odbywają się w okresie od 1 lipca do 31 października każdego roku, a więc obejmują miesiące lipiec, sierpień, wrzesień oraz październik.
Program praktyk można kształtować według indywidualnych potrzeb instytucji. Wydział gwarantuje nadzór nad praktykantami, ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wystawia także oficjalne skierowanie. Studenci nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności. Po zakończeniu praktyki konieczne jest sporządzenie opinii z przebiegu praktyki dla każdego studenta, na przygotowanym przez Wydział druku oraz akceptacja wpisów w dzienniku praktyk, który student samodzielnie wypełnia w trakcie odbywania praktyk.

 

Close Menu