Skip to main content
search
0

Protokołowanie posiedzeń OSD przez aplikantów naszej Izby

13118

Zapraszamy aplikantów naszej izby do protokołowania posiedzeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP.

W dniu wczorajszym (8 listopada 2016 r.) Rada podjęła uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla protokolantów, będących aplikantami, na poziomie 80,00 zł brutto za posiedzenie. Osoby chętne do protokołowania prosimy zgłaszać swe kandydatury na adres saddyscyplinarny@oirp.szczecin.pl Posiedzenia Sądu odbywają się w poniedziałki i środy od godziny 16:00. Wyboru protokolantów do konkretnej sprawy będzie dokonywała Przewodnicząca Sądu.

Close Menu