Menu

Raport Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie zatrudnienia w adm. publicznej

34786

Szanowni Państwo,
poniżej załączamy pismo od Kierownika OBSiL KRRP na temat statusu radców prawnych  zatrudnionych w ramach stosunku pracy w administracji publicznej.

Pismo z 28.05.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że został opracowany przez ekspertów Ośrodka raport na temat statusu radców prawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w administracji publicznej.
Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. opracowania prosimy o zgłaszanie się na e-mail sekretariat@oirp.szczecin.pl

 

0