Skip to main content
search
0

STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r.

10026

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami naruszającymi fundamenty demokratycznego państwa prawnego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, będąca najwyższym źródłem prawa, zobowiązuje wszystkie organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa.

Dlatego z ubolewaniem obserwujemy przypadki braku respektowania reguł i wartości wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej polegające na:

  • kwestionowaniu podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej opierającego się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej,
  • podważaniu niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów,
  • deprecjonowaniu pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego i jego orzeczeń.

Takie zachowania podważają również pozycję Rzeczypospolitej Polskiej w demokratycznej rodzinie narodów.

Ufając zatem, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Krajowa Rada Radców Prawnych, jako reprezentant zawodu zaufania publicznego, apeluje o zaprzestanie działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym.

Krajowa Rada Radców Prawnych oczekuje, że wszyscy uczestnicy życia politycznego i społecznego naszego kraju podejmą wspólne wysiłki na rzecz przywrócenia szacunku dla prawa i jego instytucji, które są gwarantem społeczeństwa obywatelskiego i jego dalszego rozwoju.

Krajowa Rada Radców Prawnych deklaruje, że samorząd radców prawnych zawsze będzie stał na straży praw, wolności i swobód obywatelskich oraz aktywnie uczestniczył w procesie stanowienia i stosowania prawa, w oparciu o niepodważalne normy i wartości wyrażone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Krajowa Rada Radców Prawnych

Close Menu