Skip to main content
search
0

Szkolenie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu

7732

W bieżącym roku szkoleniowym Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych planuje zorganizowanie dwóch wizyt szkoleniowo-warsztatowych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Szkolenia wstępnie planowane są w terminach 15 – 19 lipca i 16 – 20 września . W programie każdej z wizyt przewiduje się :przede wszystkim: uczestnictwo w całodziennej sesji TSUE, spotkania z polskim sędzią Trybunału, Rzecznikiem Generalnym Trybunału oraz referendarzem Trybunału, wizyty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w Radzie Europy w Strasburgu, prawdopodobna wizyta w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Planowany koszt jednostkowy będzie wynosił ok. 3.000 zł, z czego uczestnik zapłaci 2/3 tej kwoty, pozostałą część stanowić będzie dopłata z Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych. Stosownie do ustaleń dokonanych z przedstawicielami poszczególnych izb radców prawnych z dnia 19 września 2014 r. oraz postanowień Uchwały Nr 93/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie tematyki szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku 2015 oraz zasad kwalifikacji uczestników poszczególnych  form doskonalenia zawodowego, a w szczególności § 2 pkt. 9, ze względu na pilotażowy i promocyjny charakter tej formy doskonalenia zawodowego, dla każdej z okręgowych izb radców prawnych są zagwarantowane dwa miejsca. Kwalifikacja zainteresowanych uczestników odbywać się będzie według zasady kolejności zgłoszeń.

Uchwała stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wstępne zgłoszenia udziału proszę kierować drogą mailową na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem

r.pr. Adam Jędrzejewski

Uchwała Nr 93I_X_2014

Close Menu