Skip to main content
search
0

Terminy kolokwiów poprawkowych dla aplikantów II i III roku.

3500
By 15 listopada 2013,

Terminy kolokwiów poprawkowych dla II roku aplikacji

25.11.2013 godzina 9:00 – prawo rodzinne i opiekuńcze – w siedzibie Izby, ul. Rayskiego 23/3
02.12.2013 godzina 15:00 – prawo gospodarcze – w sali 401 WSB ul Wojska Polskiego 128 ul. Wąska 16
04.12.2013 godzina 15:30 – kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy – w siedzibie Izby, ul. Rayskiego 23/3

Terminy kolokwiów poprawkowych dla III roku aplikacji

29.11.2013 godz. 15:30 – postępowanie sądowo administracyjne –w siedzibie Izby, ul. Rayskiego 23/3
29.11.2013 godz. 15:30 – prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka – w siedzibie Izby, ul. Rayskiego 23/3
02.12.2013 godz. 15:30 – postępowanie administracyjne – w siedzibie Izby, ul. Rayskiego 23/3
02.12.2013 godz.17:30 – prawo administracyjne materialne – w siedzibie Izby, ul. Rayskiego 23/3

Close Menu