Skip to main content
search
0

Turniej Negocjacyjny dla aplikantów radcowskich

3925
By 10 stycznia 2014,

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz drugi organizuje Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich. Start 1 lutego.

Dlaczego postanowiono zorganizować turniej? Otóż alternatywne metody rozwiązywania sporów i umiejętności negocjacyjne są w zawodzie prawnika nieodzowne, bo pozwalają rozwiązywać spawy szybciej i efektywnie kosztowo, drogą pozasądową. W USA dzięki negocjacjom, w 98% przypadków w sprawach cywilnych, udaje się sprawę zawrócić z drogi sądowej i zakończyć ugodą. Warto więc do nauczania przyszłych prawników wprowadzić interaktywne metody edukacyjne, jak gry i symulacje szkoleniowe, żeby umożliwić praktyczny trening umiejętności i wykorzystania wiedzy prawniczej i pracy zespołowej. Jednym z zadań Turnieju, jak każdego konkursu, jest przede wszystkim weryfikacja kompetencji uczestników. Kolejne zadania i gry są natomiast tak skonstruowane, że pozwalają również uczestnikom na zdobycie nowej wiedzy i ćwiczenie umiejętności. Turniejowi przyświeca założenie, że na błędach też można się uczyć i czasem wnioski wyciągnięte z porażki, są cenniejsze dla praktyki zawodowej niż pasmo sukcesów. Stąd nie tylko zwycięzcy Turnieju wyszli z niego bogatsi.

W Turnieju mogą wziąć udział trzyosobowe Zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej okręgowej izby radców prawnych. Każdy Uczestnik może należeć tylko do jednego Zespołu. Każdy zespół musi wyznaczyć Kapitana, który jest także osobą kontaktową z organizatorami.

Przed rozpoczęciem pierwszego etapu, każdy z uczestników musi ukończyć szkolenie  e-learningowe z zakresu negocjacji „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych” dostępne na stronie www.elearning.kirp.pl . Po ukończeniu szkolenia z zakładki „moje konto” należy wygenerować zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia i przesłać go poprzez stronę www.turniej.kirp.pl .

Co należy zrobić, żeby przystąpić do turnieju?

Turniej składa się z dwóch etapów. Najważniejsze są jednak terminy:

  1. rejestracja: od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 21 lutego 2014r. na stronie www.turniej.kirp.pl
  2. weryfikacja zgłoszeń: 1 lutego  2014r. do dnia 25  lutego 2014r.
  3. przejście szkolenia elearningowego: do 2 marca 2014r.
  4. I etap: 9 marca 2014r.
  5. II etap (finał): 29 marca 2014r.

I etap turnieju polega na rozwiązaniu quizu online we wskazanym przez Organizatora terminie i czasie. Po rozgrywce i podliczeniu punktów 3 najlepsze Zespoły przechodzą do II etapu (finału) Turnieju, a w przypadku uzyskania przez dwie drużyny takiej samej liczby punktów, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnego quizu;

II etap polega na rozegraniu gry negocjacyjnej w Warszawie, podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy:

  • Najlepszy Zespół – na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rozgrywki Gry,
  • Najlepszy Negocjator – przez Jury na podstawie formularza oceny oraz kryteriów,

Spośród wszystkich Zespołów zakwalifikowanych do Turnieju Laureatem zostanie Zespół, który w II etapie Turnieju uzyska najlepszy wynik – największą liczbę punktów, a Jury, dokona wyboru najlepszego Negocjatora kierując się oceną jego zachowań podczas negocjacji.

Regulamin Turnieju dostępny jest do pobrania w pliku poniżej:

Regulamin Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich

Close Menu