Skip to main content
search
0

Tydzień Mediacji

12690

Nasza Izba w dniach 17-22 października uczestniczyć będzie w tegorocznym Tygodniu Mediacji. Projekt ten realizowany jest przez Departament Strategii i Funduszu Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości pod hasłem „masz prawo do mediacji” W jego ramach we wskazanym tygodniu codziennie w godzinach 14-16 Ośrodek Mediacji organizuje 2 godzinne dyżury w siedzibie Izby. Osoby chcące wziąć udział w tej akcji, posiadające wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie lub spełniające warunki do uzyskania takiego wpisu, proszone są o kontakt z kol. Piotrem Puchalskim mediacje@oirp.szczecin.pl.

Close Menu