Skip to main content
search
0

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

3959
By 15 stycznia 2014,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie organizują wspólnie w dniach 3-6 kwietnia 2014 r. w Kielcach VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce NożnejZawodnicy reprezentujący poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych,  jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w Kielcach w HOTELU BINKOWSKI.

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w Hotelu Binkowski odbędzie się kolacja z udziałem uczestników Mistrzostw połączona z losowaniem drużyn do poszczególnych grup.

Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 4-5 kwietnia 2014 roku w hali sportowej w Zagnańsku. W dniu 5 kwietnia 2014 roku w Hotelu Binkowski odbędzie się uroczysta kolacja połączona z rozdaniem nagród dla uczestników Mistrzostw.

Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 6 kwietnia 2014 roku do godziny 12.00 (po śniadaniu).
Uczestników VI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu- (zał. nr 1 do zawiadomienia- WYCIĄG Z REGULAMINU VI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2014)

W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje Izby w składach 5-osobowych. Łącznie drużyna może liczyć od 5 do 11 osób, a jej członkami mogą być wyłącznie radcowie prawni i aplikanci z danej Izby. Brak dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach (legitymacja radcy prawnego, legitymacja aplikanta radcowskiego, zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich) spowoduje niedopuszczenie
zawodnika do sportowej rywalizacji.

Drużyny przystępujące do gry zobowiązane są posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami, spodenki) oraz obuwie sportowe. Poszczególne Okręgowe Izby zapewniają stroje drużynom je reprezentującym.
Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto OIRP w Kielcach nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem:„VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2014 r.

Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne Izby obejmujące m.in.:

  1. listę zawodników,
  2. ilość osób towarzyszących,
  3. dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw ( imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu) prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: oirp_kielce@radca.lex.pl korzystając z formularza zgłoszeniowego ( zał. nr 2 do zawiadomienia ).

Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 marca 2014 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.
Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 800,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne Okręgowe Izby Radców. Każdy uczestnik zawodów planujący wcześniejsze wykwaterowanie z hotelu ( piątek, sobota) zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie organizatora Mistrzostw w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2014 roku. Każdy zawodnik przystępujący do Rozgrywek zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika
zawodów” wg wzoru w załączeniu ( załącznik nr 3 do zawiadomienia).

Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

MAJĄC NA WZGLĘDZIE OGRANICZONĄ LICZBĘ ZAREZERWOWANYCH MIEJSC HOTELOWYCH O UDZIALE W W/W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA W/W IMPREZY W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk – nr tel. 788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy 2014

Wyciąg z regulaminu 2014

Załącznik do regulaminu – oświadczenie uczestnika zawodów

Close Menu