Skip to main content
search
0

VII edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

7110

Krajowa Rada Radców Prawnych od wielu lat patronuje publicznym działaniom radców prawnych i aplikantów radcowskich o charakterze „pro publico bono” na rzecz osób i instytucji.

Zważywszy na dużą aktywność członków naszego samorządu w tej działalności i jej wysoką ocenę przez opinię publiczną pragniemy ogłosić siódmą edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski wyróżniający się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne. Kandydatury do konkursu zgłasza się Dziekanowi OIRP w Szczecinie zgodnie z Regulaminem w terminie do 07 stycznia 2015 r.

Każda z Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych może zgłosić jednego laureata.

W związku z powyższym proszę o zgłoszenie kandydata do konkursu w terminie do 14 stycznia 2015r. na adres Krajowa Rada Radców Prawnych, Al. Ujazdowski 41 lok. 2, 00-540 Warszawa lub elektroniczne na adres: centrum.prasowe@kirp.pl. Uprzejmie informuję, iż liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podczas uroczystej Gali prezentującej laureatów konkursu, która odbędzie się w marcu 2015r., wręczana będzie także nagroda dla Okręgowej izby Radców Prawnych, która wyróżnia się w działalności „Pro publico bono”. Wobec powyższego uprzejmie proszę o przekazywanie do 14 stycznia 2014r. informacji o działalności „Pro publico bono” Okręgowej Izby Radców Prawnych w roku 2014r.

W załączeniu przekazuję regulamin konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Jednocześnie informuję, iż planowane jest przygotowanie materiału filmowego o każdym laureacie. Tworzenie felietonów filmowych rozpocznie się niezwłocznie po przekazaniu danych laureatów.

r.pr. Dariusz Sałajewski
Prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych

Regulamin

Close Menu