Skip to main content
search
0

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

10323
By 13 stycznia 2016,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie organizują wspólnie w dniach 14-17 kwietnia 2016 r. w Kielcach VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawodnicy  reprezentujący poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w  BEST WESTERNGRAND HOTEL w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup (I runda Mistrzostw).

Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku w hali dydaktyczno-sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce)

Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 17 kwietnia 2016 roku do godziny 12.00 (po śniadaniu).

Uczestników VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu- (zał. nr 1 do zawiadomienia – WYCIĄG Z REGULAMINU VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2016)

Prosimy uczestników Mistrzostw o szczególne zwrócenie uwagi na zmianę przepisów dotyczących gry z bramkarzem.

Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto OIRP w Kielcach nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem: „VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r.

Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne Izby obejmujące m.in. :

  • listę zawodników,
  • ilość osób towarzyszących,
  • dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw (imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu)

prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: oirp_kielce@radca.lex.pl korzystając z formularza zgłoszeniowego ( zał. nr 2 do zawiadomienia).

Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2016 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 800,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Każdy zawodnik przystępujący do Rozgrywek zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika zawodów” wg wzoru w załączeniu ( załącznik nr 3 do zawiadomienia)

Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

UWAGA!!!

MAJĄC NA WZGLĘDZIE OGRANICZONĄ LICZBĘ  ZAREZERWOWANYCH MIEJSC HOTELOWYCH O UDZIALE W W/W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA W/W IMPREZY W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego.

Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk –

nr tel.  788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl

Wyciąg z regulaminu rozgrywek

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika zawodów

 

Close Menu