Menu

Warsztaty dla Studentów i Absolwentów Prawa pt. “Instytucjonalne i kulturowe aspekty współpracy administracyjnej i politycznej Polski i Niemiec”

3528
By 19 listopada 2013,

W dniu 15 listopada 2013 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych odbył się interdyscyplinarny warsztat dla studentów i absolwentów prawa zatytułowany “Instytucjonalne i kulturowe aspekty współpracy administracyjnej i politycznej Polski i Niemiec“.

Wykład został przygotowany i poprowadzony przez Panią Julitę Miłosz, stypendystkę Fundacji Roberta Boscha oraz wieloletnią Dyrektor Wydziału Spraw Międzynarodowych Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas sześciogodzinnego warsztatu uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak w praktyce złożoność historii, różnice kulturowe oraz różnice wypływające z potencjałów gospodarek Polski i Niemiec, społeczeństw obywatelskich obu państw wpływają na realia współpracy administracyjnej, gospodarczej i kulturalnej.

Spotkanie było pierwszym z serii wykładów poświęconych problematyce praktyki współpracy polsko-niemieckiej oraz – w dalszej kolejności –  prawa niemieckiego. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej “Ius et Ratio”.

Galeria z tego wydarzenia znajduje się pod TYM adresem.

0