Skip to main content
search
0
Category

Z życia Izby

doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów OIRP w Szczecinie-14.05.2019

By

W dniu 14 maja odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
W drodze podjętych na Zgromadzeniu uchwał, niemalże jednomyślnie zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. Podjęta została także uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. oraz przeznaczeniu wypracowanemu w 2018 r. zysku. Udzielono skwitowania z działalności w roku 2018 r. Radzie, Komisji Rewizyjnej, Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Zatwierdzono również roczny plan pracy Rady na 2019 r.
Równocześnie, Zgromadzenie przyjęło 2 stanowiska – w przedmiocie wezwania władz krajowych samorządu radców prawnych do rozpoczęcia debaty wewnątrz samorządu na temat zmian przepisów wewnętrznych samorządu radców prawnych dotyczących zasad przeprowadzania wyborów do jego organów, liczby członków tych organów i zasad ich funkcjonowania, a także wezwania władz krajowych do rozpoczęcia prac nad dopuszczeniem możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego i świadczenia pomocy prawnej w formie spółki kapitałowej. Z treścią stanowisk można zapoznać się na stronie internetowej naszej Izby oraz jej profilu na portalu Facebook.com. Warto dodać, iż głosowanie nad stanowiskami na Zgromadzeniu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem internetowych ankiet, w których zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za podjęciem proponowanych działań.

Podczas Zgromadzenia Dziekan Rady Przemysław Mijal w sposób syntetyczny omówił tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem naszego samorządu na szczeblu krajowym jak i okręgowym, w szczególności aktualnie podejmowane przez Radę akcje promocyjne zawodu radcy prawnego oraz sytuację kadrową w biurze Izby. Dziekan skonstatował, że przebieg Zgromadzenia świadczy o tym, że w szczecińskim samorządzie radców prawnych dzieje się dobrze, nawet bardzo dobrze, a pierwszy od kilku lat dodani wynik finansowy wskazuje, że udało się zrealizować zamierzania Rady w tej materii. Rada składa serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym Delegatom za udział w Zgromadzeniu, a jego Przewodniczącemu Kol. Stefanowi Mazurkiewiczowi za sprawne przeprowadzenie obrad.

Przemysław Mijal
Dziekan OIRP w Szczecinie

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Relacja z Balu Karnawałowego Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich

By

Balowa reaktywacja…

Po ponad 9 latach Radzie OIRP udało się z sukcesem reaktywować bal karnawałowy, który odbył się 16 lutego w salach Hotelu Dana. Przyznajemy, że poszukiwanie dla niego odpowiedniej formuły, która gwarantowałaby powodzenie tej integracyjnej inicjatywie, zarówno w aspekcie oczekiwanych atrakcji jak i akceptowalnej partycypacji finansowej uczestników, przewijało się przez kilka kolejnych posiedzeń Rady i stawało się przedmiotem ożywionej dyskusji. Podjęliśmy jednak ryzyko jego organizacji i dzisiaj już można spokojnie powiedzieć, że było warto, a nawet, że zachęciło nas do analogicznych starań w przyszłości. Goście przybywali licznie, w pięknych wieczorowych strojach, a kreacje Pań na tle eleganckiego otoczenia wspaniale przystrojonej sali zapierały dech w piersiach.
Wspólną zabawę rozpoczęło losowanie prezentów w loterii fantowej. Szczęśliwcy stali się posiadaczami voucherów na spektakl w Teatrze Kameralnym, kolację w Hotelu Dana oraz weekendową przejażdżkę samochodem marki BMW. Stanowiło to jedynie preludium do fenomenalnego występu Michała Janickiego i Jego Przyjaciół z Teatru Kameralnego, których skecze rozbawiły nas, ale przede wszystkim wprawiły w atmosferę, w której można już tylko było zdobywać parkiet. Tancerze nie znikali z niego od pierwszych do ostatnich dźwięków muzyki tej nocy, a taneczny dyskurs nabrał takiego tempa, że DJ grał ponad godzinę dłużej niż planowano, a ostatni goście opuścili imprezę mocno po godz. 3.

Uprzejmie dziękujemy za wspólną zabawę wszystkim uczestnikom balu, pośród których oprócz radców prawnych znaleźli się również przedstawiciele innych profesji prawniczych, dzięki czemu wydarzenie zyskało jeszcze szerszy walor integracyjny nasze środowiska. Dla tych, którzy się nie zdecydowali pozostała fotorelacja dostępna na stronie Izby. Skoro tak fajnie udało się tym razem, za rok powinnyśmy to powtórzyć, aby w kolejnym powiedzieć, że ponownie Bal Radców Prawnych stał się tradycją naszej Izby.

Anna Biel
Wicedziekan Rady OIRP
Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP

Ogólnopolska Akademia-Konkurs Wiedzy o Prawie

By ,

W bieżącym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ponownie bierze udział w organizacji „Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie”. W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zostaną przeprowadzone eliminacje okręgowe – Konkursu Wiedzy o Prawie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgminazjalnych. Organizowany konkurs, poza wiedzą prawną, ma prezentować i kształtować u młodych ludzi postawy obywatelskie utożsamiające ich z Państwem oraz jego organami. Dodatkowo, poza stricte merytoryczną częścią konkursu – skupiającą się na zagadnieniach prawnych – forma przeprowadzenia konkursu, implikuje doskonalenie u uczniów inne umiejętności, w szczególności komunikacyjnych i oratorskich, kreatywności i zdolności  argumentacji, zwłaszcza jej prezentacji przed publicznością.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie http://centrumedukacjiprawnej.pl/?page_id=474

Koordynatorem ds. Edukacji Prawnej ze strony OIRP w Szczecinie jest r.pr. Paweł Mikołajczyk

Sukces apl. rad. Łukasza Rupniaka w I Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie (65 km) oraz w Biegu Terenowym (15 km)

By ,

W sobotę 18 lutego w Gdańsku odbyły się I Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie (65 km) oraz w Biegu Terenowym (15 km).Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku w ramach tegorocznego Trójmiejskiego Ultra Tracku obejmującego biegi na dwóch dystansach – 65 km oraz 15 km. Biegi odbyły się na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na trasach prowadzących przez las i wzgórza morenowe.

Bieg na dystansie 15 km wygrał aplikant radcowski Łukasz Rupniak, członek naszej Izby.

 

Serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolska inauguracja szkolenia aplikantów radcowskich

By ,

W Warszawie rozpoczęło się posiedzenie plenarne Krajowej Rady Radców Prawnych. W dniu dzisiejszym odbywa się uroczysta inauguracja szkolenia aplikantów radcowskich, na którą zaproszenie otrzymała jedna osoba z każdej izby z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego. OIRP w Szczecinie reprezentuje kol. Dorota Nastaj-Kisielnicka, która uzyskała 128 pkt (na 150 możliwych). Towarzyszą jej Anna Biel, Wicedziekan naszej Izby oraz Anna Mazurek-Różynek, zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów.

P. Dorocie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Obchody III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika

By , ,

Nasza Izba przyłączyła się do obchodów III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika, który świętowany jest przez wszystkich prawników w Europie w dniu 10 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne obchody tego święta mają być realizowane w formie jednodniowego projektu edukacyjnego – lekcji prawa w szkołach ponadpodstawowych w dniu 9 grudnia (z uwagi na fakt, iż 10 grudnia przypada w sobotę). Mając na względzie okoliczność, iż tożsamy projekt oświatowy realizowany jest przez naszą Izbę permanentnie w ciągu całego roku szkolnego, na zajęciach lekcyjnych odbywających się w bieżącym tygodniu prowadzący lekcje radcowie prawni informują uczniów o fakcie ustanowienia tego święta, jego inicjatorach i celach.

Wskazania wymaga, iż Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także w celu promowania zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. Tegoroczna edycja obchodów poświęcona będzie dostępowi do wymiaru sprawiedliwości.

Odpowiedzialną za przygotowanie obchodów Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce z ramienia samorządu radców prawnych jest Komisja Praw Człowieka KRRP.

Uroczystość ślubowania aplikanckiego

By ,

W dniu 15 grudnia o godzinie 18:00 w Willi Astoria przy Al. Wojska Polskiego 66 w Szczecinie odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego. Do ślubowania przystąpi 46 adeptów zawodu radcy prawnego. Wszystkich ślubujących serdecznie witamy w szczecińskim samorządzie, życząc wielu sukcesów zawodowych. Przypominamy jednocześnie, iż złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia aplikacji radcowskiej. Po uroczystości ślubowania, o godzinie 20:00 w Grey Club przy ul. Ks. Bogusława X 9/15 odbędzie się dedykowana dla nowych aplikantów impreza integracyjna, połączona z wyborem starostów obu grup aplikanckich. W trakcie spotkania aplikanci będą mieli możliwość  porozmawiania między innymi z Dziekanem OIRP w Szczecinie oraz pozostałymi członkami Rady, a także z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów oraz jego Zastępcą. Natomiast po godzinie 22:00 rozpocznie się impreza klubowa dla aplikantów radcowskich i ich osób towarzyszących oraz ELSA Szczecin.

Z poważaniem,
r. pr. Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Uroczystości w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

By , ,

W dniu 18 listopada przedstawiciele Rady naszej Izby- Lucyna Żejmo-Prawicka, Marcin Matuszkiewicz, Radosław Jagodziński oraz Albert Kuźmiński na zaproszenie Dziekana ORA w Szczecinie adw Włodzimierza Łyczywka uczestniczyli w uroczystości nadania dwóm salom konferencyjnym w siedzibie Szczecińskiej Izbie Adwokackiej imion nieżyjących adwokatów dr Romana Łyczywka oraz Jerzego Chmury. W czasie uroczystości odznaczeni zostali też członkowie rodzin zmarłych adwokatów oraz osoby, które miały okazję z nimi współpracować odbywając aplikację adwokacką.Wyróżnieni zostali również wieloletni redaktorzy naczelni miesięcznika „In Gremio”- adw Roman Ossowski oraz adw Piotr Dobrołowicz. Organizatorzy zadbali o bogatą oprawę artystyczną- w tym zaprezentowanie słynnej Obrony Sokratesa. Licznie zgromadzeni goście (w tym prezes NRA mec Andrzej Zwara) mieli jednocześnie możliwość zapoznania się z materiałami stanowiącymi dorobek naukowy i twórczy adw Romana Łyczywka oraz Jerzego Chmury oraz z innymi pozostałymi po nich pamiątkami.
Close Menu