Skip to main content
search
0

Ważna informacja dla Radców Prawnych

4048
By 21 stycznia 2014,

Informujemy, że w związku z wydaniem w dniu 21 października 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały w sprawie o sygn. akt II FPS 1/13 oraz w związku z wydaniem przez Mistra Finansów decyzji o zmianie urzędowej interpretacji z dnia 4 września 2002 r., Nr PB5/KD-033-317-2122/02, zmianie uległa interpretacja przepisów podatkowych w zakresie odpowiedniej kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego „Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy”.

Informacje niezbędne do odpowiedniej kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu mogą być pobierane przez sądy z Listy radców prawnych opublikowanej na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

W związku z powyższym zwracamy szczególną uwagę na wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) obowiązek zawiadomienia przez radcę prawnego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji.

Jednocześnie informujemy, że w każdej sprawie wyznaczenia na pełnomocnika z urzędu radca prawny może zostać dodatkowo zobowiązany do złożenia oświadczenia o formie prawnej wykonywania zawodu.

 

Close Menu