Menu

Wnioski o wpis na listę

41562
By 31 lipca 2020

Osoby, które z pozytywnym wynikiem zdały egzamin radcowski w 2020 r. informujemy, że na dzień 27 sierpnia br. zaplanowane zostało posiedzenie Rady, na którym będą podejmowane uchwały o wpisie na listę radców prawnych. Wobec powyższego kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 21 sierpnia br.
Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie zostaną rozpoznane w powyższym terminie, ale najwcześniej na kolejnym, wrześniowym posiedzeniu Rady.

0