Skip to main content
search
0

Wspólne posiedzenie Rady OIRP oraz ORA

12622

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w dniu 3 października br w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie odbyło się wspólne posiedzenie Rady OIRP oraz Okręgowej Rady Adwokackiej.

Było to wydarzenie bezprecedensowe, albowiem nigdy wcześniej w naszym mieście (a wedle słów Dziekana ORA Włodzimierza Łyczywka prawdopodobnie również w całej Polsce) nie zdarzyło się, aby rady dwóch najważniejszych samorządów prawniczych obradowały wspólnie.
Przedmiotem posiedzenia były kwestie związane z przyszłością czasopisma InGremio oraz rolą, jakie nasze samorządy powinny pełnić w procesie jego wydawania, jak również perspektywa podjęcia wspólnych inicjatyw na płaszczyźnie szkoleń zawodowych oraz korzystanie przez radców prawnych z pokoju adwokackiego w budynku Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum przy ul. Kaszubskiej.

Na zakończenie posiedzenia Dziekan ORA mec. Włodzimierz Łyczywek przekazał Dziekanowi OIRP mec. Przemysławowi Mijalowi okolicznościowy upominek.

Zaplanowano również kolejne spotkanie, które tym razem odbyć ma się w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Przedstawiciele obu samorządów wyrazili bowiem wolę nadania zawiązanej współpracy konkretnych kształtów i usystematyzowania jej.

O terminie kolejnego posiedzenia zawiadomimy Was z odpowiednim wyprzedzeniem, dając wszystkim zainteresowanym możliwość zgłaszania uwag i inicjatyw, które miałyby stać się jego przedmiotem.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy

Close Menu