Skip to main content
search
0

Wyznaczanie radców prawnych do obsługi PNPP

9481

Koleżanki i Koledzy

W związku z trwającą procedurą wyznaczania radców prawnych do obsługi punktów w ramach świadczenia pomocy prawnej w PNPP na obszarze działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuję, że w dniu 9 listopada 2015 r. o godzinie 15:00  w siedzibie Izby rozpocznie się spotkanie informacyjne wraz z losowaniem radców prawnych do objęcia poszczególnych PNPP.

Szczegółową informację w przedmiocie podziału poszczególnych punktów pomiędzy samorząd radcowski i adwokacki oraz procedury radcy prawni, którzy złożyli deklaracje, uzyskają w drodze mailowej na adresy podane w złożonych deklaracjach.

Bardzo proszę o szczegółową analizę podanych punktów oraz zakresu świadczenia tej pomocy, a szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą, pomoc prawna musi być świadczona osobiście, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach za pomocą zastępcy, którym musi być radca prawny wskazany w uchwale Rady OIRP w Szczecinie.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Close Menu