Skip to main content
search
0

Wzór nowej karty ewidencyjnej

8000

Koleżanki i Koledzy,

Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014r. Tym samym powstał obowiązek uzupełnienia danych w ewidencji radców prawnych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

W związku z powyższym wszyscy radcowie prawni OIRP w Szczecinie, którzy otrzymali wzór nowej karty ewidencyjnej zobowiązani są do jej wypełnienia i przekazania niezwłocznie do Biura Naszej Izby w celu aktualizacji danych.

Kartę można przekazać osobiście w godzinach pracy Biura tj. od 7:30 do 17:00, drogą korespondencyjną oraz drogą mailową na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące obowiązku aktualizacji danych znajdują się w załączonym poniżej pliku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
r. pr. Alicja Kujawa
Dziekan Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Szczecinie

Karta ewidencyjna

Karta ewidencyjna – wyjaśnienie szczegółowe

Close Menu