Skip to main content
search
0

Wzorcowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych dla radców prawnych

13823

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie została przygotowana, przez wyspecjalizowaną kancelarię, dokumentacja zawierająca politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w kancelariach. Obowiązek wdrożenia tego typu dokumentów w kancelariach wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Biorąc pod uwagę fakt zapowiadanych i już realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli wykonywania przez kancelarie ww. obowiązków każdy radca prawny prowadzący kancelarię winien wdrożyć taką dokumentację w swojej kancelarii.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie nabyła prawa do wzorcowej dokumentacji na zasadzie licencji, która upoważnia do udzielenia sublicencji na rzecz członków naszej Izby. Warunkiem otrzymania wzorcowej dokumentacji jest uzupełnienie i dostarczenie do Izby podpisanej przez danego radcę umowy sublicencji załączonej do niniejszej wiadomości. W umowie należy wskazać adres poczty elektronicznej na który Izba prześle pliki elektroniczne zawierające dokumentację w dwóch wariantach:

 dla kancelarii radców prawnych, które zdecydowały się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, albo
 dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach wyodrębnionego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji.

Zaznaczam, że prawo otrzymania powyższej dokumentacji przysługuje jedynie radcom prawnym zrzeszonym w OIRP Szczecin oraz że nie może być ona wykorzystywana w sposób komercyjny inny niż wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w kancelarii prowadzonej przez takiego radcy prawnego.

Informuję również, że jeżeli znaczna część osób które otrzymają dokumentację będzie miała problem z jej wypełnieniem to zostanie zorganizowane szkolenie w tym przedmiocie. Dlatego też proszę o możliwie szybkie dostarczenie do Izby umów sublicencyjnych (najlepiej wypełnionych komputerowo), tak aby możliwe było dokonanie oceny konieczności przeprowadzenia takiego szkolenia.

Z poważaniem
r. pr. Piotr Sydor
Sekretarz OIRP W Szczecinie

Umowa sublicencji

Close Menu