Skip to main content
search
0

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty- Europejski Nakaz Zapłaty

12672

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu serdecznie zaprasza w piątek 14 października 2016 r. w godzinach 15:00 – 18:15 do Letia Business Center w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, na organizowane wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach europejskiego Projektu e-SENS praktycznych, BEZPŁATNE WARSZTATY:

„EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE”

Wraz ze wzrostem mobilności obywateli i przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.

Celem warsztatów jest przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi umożliwiającymi skuteczne odzyskiwanie należności w UE, tj. postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Tzw. postępowania formularzowe pozwalają na obniżenie kosztów wykonywania postępowania oraz co do zasady przyczyniają się do standaryzacji przeprowadzanych procedur na terytorium UE.

Zapisy do dnia 11 października 2016 r. przyjmowane mailowo:
biuro@oirp.walbrzych.pl lub telefonicznie pod nr 74 842 68 76.

Liczba uczestników: 80 osób.

Radcowie prawni za udział w warsztatach otrzymają 8 punktów szkoleniowych na podstawie wpisu na liście obecności.

Close Menu