Skip to main content
search
0

Zaproszenie na I Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie

1900
By 30 kwietnia 2013,

Komisja Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na I Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie.

TERMIN: Turniej rozpocznie się 18 maja 2013 roku o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00.

MIEJSCE: Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie. Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Udział w turnieju mogą wziąć drużyny składające się z min. 6 członków samorządów zawodów prawniczych, z całej Polski. W każdej drużynie może zagrać jedna osoba z rodziny uczestnika turnieju. Liczba drużyn została ograniczona do trzydziestu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 10 maja 2013 roku na emai: sport@ora-warszawa.com.pl, korzystając z formularza dostępnego pod adresem www.ora-warszawa.com.pl od 8 kwietnia 2013 roku.

WPISOWE: Każda drużyna zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dnia 10 maja 2013 roku dokonać wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane przez Organizatora lub w recepcji Hali. Wpisowe obejmuje także poczęstunek i grilla w trakcie turnieju.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW: Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2×7 min. Dokładna formuła turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz

Regulamin

Komunikat

Adw. Paweł Rybiński
Przewodniczący Komisji Sportu

 

Close Menu