Skip to main content
search
0

Zastępstwo procesowe, przeglądanie akt, wizyty w KRS, KW (Warszawa)

13693

Aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie pragnie zaoferować swoje usługi w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, a także reprezentacji przed organami administracji publicznej w Warszawie i okolicy. Zakres usług obejmuje także wyjazdy służbowe. Doświadczenie procesowe aplikanta obejmuje m.in. sprawy cywilne (np. o zapłatę, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o zniesienie drogi koniecznej), sprawy pracownicze (np. o odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy), sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne (np. o uchylenie decyzji organów administracji publicznej, w tym organów służby celnej).

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny: e-mail: maciej.zoltek86@wp.pl; tel.: 602664284

Close Menu