Elżbieta
Wierzbicka

BIURO IZBY
SEKRETARIAT RADY

Honorata
Komsa

PEŁNOMOCNICY Z URZĘDU

Ewa
Bojek

SEKRETARIAT BIURA I SEKRETARZ SĄDU DYSCYPLINARNEGO

Joanna
Żamoić

SZKOLENIA ZAWODOWE,
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

Malwina
Krynicka

APLIKACJA RADCOWSKA