Harmonogram i ceny szkoleń

Zgłoszenia radców prawnych na szkolenia organizowane przez ORA przyjmuje Sekretariat OIRP drogą mailową na adres: szkolenia@oirp.szczecin.pl

Opłata za udział w szkoleniach wynosi 10,- zł za 1 godzinę i należy ją uiszczać na rachunek OIRP w Szczecinie, a dowód przelewu załączać do zgłoszenia. Limit uczestników szkolenia przyznany dla radców prawnych wynosi 25 osób i decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Lista uczestników zamykana jest w piątki poprzedzające planowane szkolenie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Kinga Przybylska- Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych