Skip to main content
search
0
Monthly Archives

grudzień 2014

Spotkanie wigilijne Klubu Seniora

By

W dniu 10 grudnia 2014r. w siedzibie OIRP w Szczecinie odbyło się wigilijne spotkanie członków Klubu Seniora działającego przy naszej Izbie. Uczestnicy spotkania mieli okazję złożenia sobie nie tylko życzeń świąteczno-noworocznych oraz miłego spędzenia czasu ale także omówienia planu działania Klubu na rok 2015r. Nadchodzący rok będzie obfitował licznymi wydarzeniami w naszej Izby, w tym przede wszystkim planowanym na kwiecień w Szczecinie spotkaniem członków Kapituły Funduszu Seniora.

[nggallery id=31]

Ślubowanie Aplikantów Radcowskich

By , ,

W dniu 18 grudnia 2014r. o godz. 18.00 w Willa Astoria w Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich, którzy na mocy uchwał Rady OIRP w Szczecinie uzyskali wpis na listę aplikantów radcowskich. Z rąk Pani Dziekan Alicji Kujawa oraz  członków Rady odebrało ślubowanie 50 aplikantów radcowskich. Podczas uroczystości Kierownik Szkolenia Aplikantów – mec. Małgorzata Nej wyjaśniła aplikantom I- roku o organizacji aplikacji radcowskiej. Każdy z Aplikantów otrzymał symboliczne upominki. Po ślubowaniu, Rada OIRP w Szczecinie zaprosiła Wszystkich Zgromadzonych na symboliczny poczęstunek. Zobacz więcej

Forum prawa medycznego – Praktyczne aspekty prawa medycznego

By ,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu zaprasza w dniu 19 grudnia br. radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich oraz studentów prawa, a także lekarzy oraz kadrę zarządzającą i pomocniczą podmiotów medycznych na konferencję naukowo-szkoleniową:

„Forum prawa medycznego – Praktyczne aspekty prawa medycznego”

piątek, 19 grudnia 2014 r., godz. 10.00 – 16:00

Miejsce Konferencji:
Centrum Kongresowo – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

ul. Przybyszewskiego 37, Sala A

Dla radców prawnych biorących udział w konferencji zostanie przyznanych 14 pkt szkoleniowych.

Konferencja organizowana pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Jacka Wysockiego, Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia poświęcone publicznym i prywatnym aspektom prawa medycznego. Udział w konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawicie doktryny i praktyki prawniczej (m.in. Sędzia Sądu Najwyższego i Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych SWPS w Warszawie prof. zw. dr hab.  Jacek Sobczak, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Elwira Marszałkowska–Krześ, dyrektor Instytutu Prawa Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie dr Maciej Dercz, dr hab. Justyna Zajdel z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak).

REJESTROWAĆ MOŻNA SIĘ POD ADRESEM URL:

FORMULARZ REJESTRACJI

Zaproszenie

Dzień Prawnika Europejskiego 2014

By ,

Dzień Prawnika Europejskiego został ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Jego celem jest promowanie idei państwa prawnego i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku Europejski Dzień Prawnika będzie obchodzony 10 grudnia wspólnie ze światowym Dniem Praw Człowieka. Wiodącym tematem tegorocznych uroczystości będzie zagwarantowanie prawa do prywatności oraz ochrony tajemnicy zawodowej w obliczu masowego śledzenia danych przez instytucje publiczne.

W Polsce obchody będą organizowane wspólnie przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Adwokaturę Polską. Dążeniem obydwu samorządów jest promowanie zawodu radcy prawnego i adwokata przede wszystkim poprzez działania lokalne. Na poziomie poszczególnych Izb Okręgowych, w tym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Europejski Dzień Prawnika obchodzony jest w formie edukacyjnych spotkań członków Izb z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych i poprowadzenie prelekcji o roli prawników w ochronie praw podstawowych każdego obywatela, w tym prawa do prywatności i ochrony jego danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przestrzegania tych praw w Internecie.

W załączeniu harmonogram spotkań radców prawnych OIRP w Szczecinie z młodzieżą.

Lista prawników Europejski Dzień Prawnika Zachodniopomorskie

Close Menu