Skip to main content
search
0
Monthly Archives

luty 2015

Szkolenie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu

By ,

W bieżącym roku szkoleniowym Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych planuje zorganizowanie dwóch wizyt szkoleniowo-warsztatowych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Szkolenia wstępnie planowane są w terminach 15 – 19 lipca i 16 – 20 września . W programie każdej z wizyt przewiduje się :przede wszystkim: uczestnictwo w całodziennej sesji TSUE, spotkania z polskim sędzią Trybunału, Rzecznikiem Generalnym Trybunału oraz referendarzem Trybunału, wizyty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w Radzie Europy w Strasburgu, prawdopodobna wizyta w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Planowany koszt jednostkowy będzie wynosił ok. 3.000 zł, z czego uczestnik zapłaci 2/3 tej kwoty, pozostałą część stanowić będzie dopłata z Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych. Stosownie do ustaleń dokonanych z przedstawicielami poszczególnych izb radców prawnych z dnia 19 września 2014 r. oraz postanowień Uchwały Nr 93/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie tematyki szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku 2015 oraz zasad kwalifikacji uczestników poszczególnych  form doskonalenia zawodowego, a w szczególności § 2 pkt. 9, ze względu na pilotażowy i promocyjny charakter tej formy doskonalenia zawodowego, dla każdej z okręgowych izb radców prawnych są zagwarantowane dwa miejsca. Kwalifikacja zainteresowanych uczestników odbywać się będzie według zasady kolejności zgłoszeń.

Uchwała stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wstępne zgłoszenia udziału proszę kierować drogą mailową na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem

r.pr. Adam Jędrzejewski

Uchwała Nr 93I_X_2014

Seminarium – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

By ,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie na seminarium inaugurujące obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Seminarium odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 r. w godzinach 11:00 – 14:30 w Sali Kominkowej Domu Kultury 13 Muz przy Placu Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie.

Zgłoszeń proszę dokonywać mailowo na adres: nzygmund@sos.home.pl lub telefonicznie pod numerem 91 4 330 339.”

Centrum Mediacji Gospodarczej

By ,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych stworzyło ogólnopolski rejestr radców prawnych – mediatorów połączony z platformą wymiany informacji między mediatorami.

Na stronie www.cmg.kirp.pl znajdą Państwo informację na temat rejestru oraz formularz rejestracyjny, który umożliwia wpisanie się na ogólnopolską listę radców prawnych – mediatorów.

Close Menu