Skip to main content
search
0
Monthly Archives

luty 2018

Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych już pracuje

By

Dla radców prawnych budujących  ogólnopolską sieć ośrodków mediacji  bieżący rok rozpoczął się pracowicie. W dniach 26-28 stycznia br. w Radomiu odbyło się ogólnopolskie szkoleniowo-robocze spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Przypomnijmy, że 16 października 2017 r. zawiązana została ogólnopolska sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (OMPR). Sieć tworzy 19 ośrodków powołanych przez poszczególne OIRP, w których zrzeszonych jest aktualnie 277 radców prawnych z uprawnieniami mediatorów. Dzięki temu radcy prawni stali się środowiskiem zdolnym zaoferować pomoc i usługi w mediacji, w zasadzie w całym kraju.

Dwudniowe spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń a także omówienie bieżących problemów w działalności ośrodków. Przedstawiono wyniki prac grup roboczych dotyczących wypracowania wspólnych standardów dokumentacji w mediacji prowadzonej przez ośrodki, szkoleń specjalizacyjnych dla radców mediatorów, budowania wizerunku sieci i marki a także promocji zawodu radcy prawnego. Wspólnie wyznaczono i przyjęto dalsze cele i harmonogram prac na 2018 rok.

Część spotkania przeznaczona została na szkolenia warsztatowe, które przeprowadzone zostało przez mediatora i superwizora Konrada Sobczyka  oraz psychoterapeutę i trenera pracy z grupami Roberta Palusińskiego. Szkolenia zostały poświęcone niezbędnym nie tylko w pracy mediatora ale i prawnika, a często niedocenianym  tzw. umiejętnościom miękkim. Uczestnicy mogli zapoznać się z teorią i działaniem schematu pytań docierania do interesów i potrzeb adwersarza, metodami odróżniania stanowisk od interesów, technikami uruchomienia potencjału stron w procesie przekładania interesów na rozwiązania, koncepcją dynamiki rangi przywileju jako przyczyny konfliktu oraz przeszkody w efektywnej komunikacji oraz mediacji.

W spotkaniu uczestniczył także Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mecenas Maciej Bobrowicz, który poprowadził zajęcia w zakresie modelu wdrożenia mediacji do współpracy z sądami oraz przedstawił i omówił perspektywy rozwoju mediacji w polskim systemie prawnym na bazie prac prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty współpracujące w zakresie szerszego wprowadzania pozasądowych metod rozwiązywania sporów i konfliktów.

r.pr. Piotr Puchalski
Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

By

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” serdecznie zaprasza Państwa na seminarium poświęcone podsumowaniu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, przy ul. Stoisława 6, w sali 112 w godzinach 10.00 – 13.00.
Pierwsza część seminarium poświęcona zostanie podsumowaniu  działań, jakie zostały  podjęte w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym miejscu prosimy Państwa o zabranie głosu.
W części drugiej pragniemy przedstawić ofertę pomocy merytorycznej i finansowej świadczonej na podstawie działań statutowych, jak i projektowych przez uczestników seminarium na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem i świadków w 2018 roku.
Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz otwartość na nowe sposoby dotarcia do pokrzywdzonych z pomocą, przyczynią się do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków w naszym regionie.

 W razie ewentualnych pytań związanych z seminarium, prosimy o kontakt z Olgą Brążkowską, tel. 663-608-607 lub kancelarią SOS 697 803 070. Prosimy o potwierdzenie udziału do 23 lutego 2018r. na adres biuro@sosdlarodziny.com

Wpis na listę radców prawnych

By

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Łukasz Siekierski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Konferencja podatkowa w UMK Toruniu

By

Szanowni Państwo

     Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ponownie (w dniach 9-10 marca 2018 r.) organizuje konferencję dotyczącą orzecznictwa w sprawach podatkowych. Przedmiotem obrad pt. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego – znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski. Szczegóły w załączniku poniżej.

Konferencja_podatkowa_9_10_marca2018

dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK
Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu
Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK w Toruniu

 

Mistrzowie Mediacji- poszukiwani mediatorzy do Sądu Konkursowego

By ,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych objęło honorowym patronatem V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, który odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018 r w siedzibie KIRP. Konkurs organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Polska. Stało się to trochę w ostatniej chwili, stąd przepraszamy za poniższe terminy.

W związku z powyższym poszukujemy mediatorów chętnych do zaangażowania się w projekt w charakterze członka Jury (Sądu Konkursowego).

Osoby chętne prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.mediacji@kirp.pl do dnia 15.02.

Członkowie Sądu Konkursowego będą wykonywali swoje zadania społecznie, bez zwrotu kosztów stawiennictwa. Czas jaki trzeba przeznaczyć na prace w Sądzie Konkursowym dzielą się na dwa terminy.

Termin składania prac: 15.02.2018 r

15-28.02.2018 r planowane spotkanie członków Jury (do tego czasu każdy z członków Jury powinien ocenić zebrane prace według karty i zasad oceniania, na spotkaniu zostaną wyłonione 3 prace finałowe) 15.03.2018 r finał konkursu w siedzibie KIRP

Z poważaniem,
Joanna Wilińska
Centrum Mediacji Gospodarczej
przy Krajowej Izbie Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok 2
00-540 Warszawa
Tel. 22 319 56 09

Oferty wycieczek z Biura Turystycznego „HUBTOUR”

By

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie informuje, że otrzymaliśmy z Biura Turystycznego „HUBTOUR” oferty wycieczek. Biuro oferuje kilku lub kilkudniowe wycieczki zagraniczne, skierowane głównie do seniorów, w tym np. do Londynu, do Bułgarii, Chorwacji, do fiordów Norwegii.
Z ofertą Biura zapoznać się można w Biurze Izby u p. Doroty Szyjanowskiej.
Zapraszamy.

Nowe IN GREMIO już w Izbie

By

Miło jest nam Państwa poinformować, że nowy, lutowy numer miesięcznika IN GREMIO jest już dostępny w biurze Izby oraz na www.ingremio.org Przypominamy również, iż dystrybucja pocztowa obejmuje jedynie osoby, które zapisały się na tę formę dystrybucji, dokonując stosownej przedpłaty. Gorąco zachęcamy do lektury tego niezwykle ciekawego numeru.

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie oficjalnie na liście Prezesa Sądu Okręgowe w Szczecinie

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

miło jest mi poinformować, iż Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie został oficjalnie umieszczony na liście ośrodków mediacyjnych zgłoszonych przez organizacje społeczne i zawodowe, działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Lista ww. ośrodków prowadzona jest przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie niezależnie od listy stałych mediatorów sądowych.

Informacja o Ośrodku wraz z listą zrzeszonych w nim radców prawnych – mediatorów została zamieszczona na stronie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Link do strony zamieszczam poniżej (lista mediatorów pojawi się po kliknięciu na Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie): http://www.szczecin.so.gov.pl/listy-mediatorow,m,mg,213,275

r.pr. Tomasz Picheta
Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Close Menu