Skip to main content
search
0
Monthly Archives

marzec 2019

Komunikat ze spotkania Dziekanów

By
 1. W dniu 28 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wałbrzychu, wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, mającego na celu sanację działalności samorządu radców prawnych na szczeblu krajowym.
  W następstwie poczynionych ustaleń oraz w związku ze zbliżającymi się terminami posiedzeń rad i zgromadzeń delegatów okręgowych izb radców prawnych postanowiono:
 2. wyrazić zaniepokojenie dotychczasowym brakiem stanowiska Prezydium KRRP wobec przedstawionego przez Rady Okręgowych Izb projektu zmiany wytycznych działania samorządu i jego organów, analizy zawartych w nich postulatów dotyczących działalności Krajowej Rady i jej Prezydium, a które legły u podstaw projektu zmian dotyczących uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;
 3. wystąpić o udostępnienie wszystkich efektów prac agend Krajowej Rady nad przedłożeniami zjazdowymi oraz wyjaśnienie dlaczego nie zwrócono się do delegatów na NKZRP o przesłanie przygotowanych projektów zmian, które miały być złożone do zjazdowej komisji uchwał i wniosków, a zostało im to uniemożliwione;
 4. zwrócić się do Prezydium KRRP o podanie podstaw prawnych zamknięcia NKZRP, do jakiego doszło w dniu 10 listopada 2018 roku, bez przyjęcia porządku obrad, którego zawartość w poszczególnych punktach nie była nawet znana delegatom i jak ten fakt ma się do uprawnienia Rad Okręgowych Izb do zwołania NKZRP w kontekście demokratycznych zasad funkcjonowania samorządu radcowskiego;
 5. przeanalizować na forum Rad Okręgowych Izb przesłaną opinię OBSiL i odnieść się do oceny tych propozycji zmian z przedłożeń zjazdowych, które określono jako niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym;
 6. zwrócić się do Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza o pilne przedstawienie pisemnej analizy odnoszącej się do projektu zmiany wytycznych działania samorządu i jego organów;
 7. zwrócić się do Dziekanów wszystkich Rad Okręgowych Izb o włączenie się do koncyliacyjnej debaty nad zasadnością przedłożeń skierowanych na NKZRP, w ramach zapowiadanej szerokiej konsultacji środowiskowej w tej sprawie.
 8. zwrócić się do Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza o wyjaśnienie z jakich powodów – niezależnie od szczegółowej analizy prawnej tych kwestii – samorząd radcowski dotychczas nie zaangażował się w:
 • prace Naczelnej Rady Adwokackiej związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych
 • debatę medialną związaną ze sprawą zastosowania aresztu wobec obrońcy, który odmówił składania zeznań na okoliczności objęte tajemnicą zawodową.

Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych
w Białymstoku Andrzej Kaliński (-)
w Bydgoszczy Michał Rościszewski (-)
w Gdańsku Jerzy Mosek (-)
w Kielcach Helena Górniak (-)
w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński (-)
w Lublinie dr hab. Arkadiusz Bereza (-)
w Szczecinie dr Przemysław Mijal (-)
w Wałbrzychu Sławomir Majka (-)

48

Liczba odbiorców
12

Aktywność

Konkurs dla Aplikantów: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

By

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości zgłoszenia się do konkursu dla aplikantów, organizowanego przez Kancelarię Jara Drapała & Partners: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”.

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że osoby które zdecydują się na udział w konkursie dopiero po opublikowaniu orzeczeń, też mogą do niego przystąpić, pod warunkiem zarejestrowania się i przesłania swoich danych na adres: daniela.otto@jara-law.pl

WAŻNE!!!

5 marca,  opublikowane zostały 3 orzeczenia konkursowe, zapraszamy do zapoznania się z nimi: http://jara-law.pl/konkurs/

Czekamy do 2 kwietnia na przesłanie glosy.

Szczegółowy regulamin na stronie: http://jara-law.pl/konkurs/

NAGRODY

Na finalistów czekają ciekawe nagrody:

1 MIEJSCE

 • Opublikowanie zwycięskiej GLOSY w „Monitorze Prawniczym” C.H.Beck
 • Nagroda pieniężna w wysokości 3 tys pln
 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

2 MIEJSCE

 • Nagroda pieniężna w wysokości 2 tys pln
 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

3 MIEJSCE

 • Nagroda pieniężna w wysokości 1 tys pln
 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

4 MIEJSCE

 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”

5 MIEJSCE

 • Zestaw książek wydawnictwa C.H.Beck *
 • Udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym” *
 • PAKIET: Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–1088. Tom I – II Redakcja: SSN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • Szkoda na mieniu i jej naprawienie UW dr hab. Maciej Kaliński
 • Legal English for Corporate Purposes  Małgorzata Cyganik

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów

By

Drodzy Aplikanci!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym aplikantów radcowskich OIRP w Szczecinie, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 r. w Łukęcinie. 
 
Miejsce wyjazdu: Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęcinie
Cena: 130 zł za osobę (dodatkowo 250 zł dofinansowanie kosztów wyjazdu z OIRP w Szczecinie)
Termin: 24-26 maja 2019 r. 
Transport: OIRP w Szczecinie pokrywa koszt przejazdu uczestników wyjazdu dwoma autokarami (miejsce zbiórki parking pod Pleciugą 24.05.2019 r. o godz. 16:15, powrót 26.05.2019 r. ok. godz. 12:15)
 
Do dyspozycji uczestników wyjazdu pozostają m.in. komfortowe pokoje, jacuzzi i sauna.

Cena obejmuje:

 • dwa noclegi ze śniadaniem,
 • ognisko integracyjne z jedzeniem i napojami,
 • udział w szkoleniu,
 • lunch,
 • uroczysty bankiet z DJem, cateringiem i napojami

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny odbędzie się pod warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe co najmniej 100 aplikantów radcowskich.

Szczegółowy program wyjazdu znajduje się w pliku poniżej:

Program wyjazdu

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza internetowego do 31 marca 2019 roku: https://oirp.szczecin.pl/dla-aplikantow/zapisy-na-wyjazd-szkoleniowo-integracyjny-aplikantow/

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 35 1020 4795 0000 9702 0402 2018
Przy zgłoszeniu prosimy o załączenie potwierdzenia dokonania przelewu. 
 
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji,
Aplikantka radcowska
Karolina Piliman
karolinapiliman@gmail.com

Konkurs dla Aplikantów pt. „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

By

Konkurs dla aplikantów (wszystkich lat) pt. „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Głównym celem konkursu jest położenie akcentu na istotne kwestie prawne dotyczące infrastruktury budowlanej, jako jednego z głównych sektorów polskiej gospodarki i przyczynienie się do rozwoju młodych prawników oraz integracji środowiska skupionego na złożonych zagadnieniach oraz wyzwaniach rynku infrastruktury.

Partnerami konkursu są: PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa) oraz IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego).

Uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o przygotowanie glosy do jednego z trzech wybranych przez Organizatora (Kancelarię) orzeczeń Sądu Najwyższego wraz ze wskazaniem istotnych konsekwencji/kwestii wynikających z wybranego orzeczenia dla branży budowlanej. Finaliści ustnie zaprezentują swoje stanowisko zawarte w glosie przed specjalnie powołaną w tym celu Komisją, której przewodniczyć będzie Prof. Przemysław Drapała.

Początek konkursu – 5 marca. Finał konkursu odbędzie się 24 kwietnia br. (środa) w siedzibie Kancelarii.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie. 

Zmiany organizacyjne w Biurze Izby

By

Informujemy, że od dnia  1 marca br. powołaliśmy Kierownika Biura Izby w osobie pani Ewy Bojek. Ma to na celu usprawnienie działania Izby. W miesiącu styczniu zespół Biura zasiliła pani Anna Cieślik, wieloletni sekretarz sądowy, która będzie odpowiadała za sprawy związane z obsługą Rady i sekretariatu. W ostatnich dniach pracę w Biurze Izby zakończyły panie Monika Kamińska i Elżbieta Wierzbicka.

Close Menu