Skip to main content
search
0
Monthly Archives

październik 2020

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1666 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Ponadto w związku z zapytaniem Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie o możliwość reprezentowania małoletnich cudzoziemców pozostających na terytorium RP bez opieki przez radców prawnych (skan pisma Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do pełnieniem funkcji kuratora w postępowaniach prowadzonych przed organami Straży Granicznej oraz organami centralnymi administracji państwowej takimi jak Urząd ds. Cudzoziemców oraz Rada ds. Uchodźców.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.
  • zakres zgłoszenia – nieodpłatna pomoc prawna cudzoziemcom, kurator  małoletnich cudzoziemców pozostających na terytorium RP bez opieki czy oba zakresy.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

stała i kompleksowa obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

By

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach dodatkowego rozpowszechniania informacji o wszczętej procedurze na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na stałej i kompleksowej obsłudze prawnej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem  https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-168 została zamieszczona pełna treść ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zastępca radcy prawnego

By ,

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, radcy prawnego.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28 października br. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl 

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Zaproszenie do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020

By

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza do udziału w Europejskim Dniu Prawnika 2020.

W ramach obchodów zaplanowano m.in. dyskusję filmową online w czwartek 22.10.2020 r. o godz. 16.00 – spotkanie będzie dotyczyć problematyki filmu Filadelfia (reż. Demme, 1993 r.), którego obejrzenie następnie zaproponujemy Państwu online.

Link do spotkania w czwartek 22.10.2020 r. godz. 16.00-17.00 na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87310631854

Informacja ta została także opublikowana na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: https://kirp.pl/zaproszenie-do-obchodow-europejskiego-dnia-prawnika-2020-online-i-pokaz-filmowy-filadelfia-rez-demme-1993-r/

Informator. Europejski Dzień Prawnika 2020
PL. Plakat EDP 2020
Zaproszenie dla OIRP. Europejski Dzień Prawnika 2020

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka naszego samorządu
Ś. P.
Sławomira Nowaka

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w sobotę 24.10.2020 r. o godz. 11:00 w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Broniszewskiej w Gryficach.

Po Mszy nastąpi ceremonia pogrzebowa.

oferta współpracy w ramach zastępstwa procesowego z zakresu prawa cywilnego i bankowego

By

Kancelaria Radców Prawnych Jaroch Pakos s.c. z siedzibą we Wrocławiu poszukuje:

Radcy Prawnego lub Kancelarii  do stałej współpracy w ramach zastępstwa procesowego z zakresu prawa cywilnego i bankowego przed sądami na terenie apelacji:

szczecińskiej, gdańskiej, białostockiej, poznańskiej, łódzkiej, warszawskiej, lubelskiej, katowickiej, krakowskiej i rzeszowskiej.

Szczegóły w załączniku;

Ogłoszenie substytut_OIRA_14.10.2020

Close Menu