Skip to main content
search
0
Monthly Archives

styczeń 2022

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r.

By

W wykonaniu pkt 3 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-49-21

Ankieta dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,

W dniu 10 stycznia 2022 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w II półroczu 2021r.

Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem: „Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych” – 14 stycznia 2022 r.

By

Szanowni Państwo,

na prośbę Wydziału Prawa i Administracji UAM przekazujemy informację na temat konferencji naukowo-szkoleniowej pod tytułem: „Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych”. Konferencja została przygotowana jako współpraca nauki z praktyką.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku od 11.00 do 17.00 w formie zdalnej na platformie Zoom i będzie się składać z dwóch części. Pierwsza koncentrować się będzie na prawnych zagadnieniach związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych, w tym nabywaniu własności gruntów będących w posiadaniu zależnym. Poruszone zostanie także zagadnienie praw i obowiązków nabywców nieruchomości rolnych. W dalszej części zaprezentowana zostanie tematyka zgody KOWR na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych. W ramach tej sesji odbędzie się także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Sejmu, MRiRW, KOWR, izby rolniczej i młodych rolników. W drugiej części zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia związane z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zakres zastosowania tego aktu prawnego, pojęcie rolnika indywidualnego, prawo pierwokupu i wykupu KOWR, nabywanie i zbywanie nieruchomości rolnych przez małżonków oraz konsekwencje na tym tle wynikłe z ustania małżeństwa, dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych w świetle UKUR, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prelegentami będą m.in. Dyrektor z KOWR oraz Naukowcy, Prawnicy Agraryści z wielu uczelni w Polsce. W załączeniu program konferencji.

W związku z tym, że konferencja miała odbyć się w formie hybrydowej w czasie Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY w Poznaniu (które jednak zostały odwołane z uwagi na COVID-19) oraz zdalnie na platformie Zoom, konieczna jest rejestracja link – konferencja.tygodnik-rolniczy.pl

Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo link do konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych wydane zostanie zaświadczenie uczestnictwa w konferencji przez WPiA UAM. Niezbędna jest jednak rejestracja i połączenie on-line przez cały czas trwania konferencji.

Program konferencji___14stycznia 2022

II Ogólnopolskia Konferencja Naukowa „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”.

By

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”, serdecznie zaproszamy do udziału w Konferencji, która odbedzie się 19 stycznia 2022 r.,  w godzinach 9:00-16:00, w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Program Konferencji dostępny jest pod adresem: https://bit.ly/ksztalcenie2022_program.

Udział w Konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: https://bit.ly/ksztalcenie2022-rejestracja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia Konferencji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1086899122055760

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – usz.edu.pl/rodo

Ankiety dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2021 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne przez tydzień.

Kondolencje

By

Członkowi Prezydium Rady OIRP w Szczecinie,
Kierownikowi Szkolenia Aplikantów,
Pani Elżbiecie Dąbrowskiej oraz jej bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Taty
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie
oraz pracownicy biura Izby.

Close Menu