Szanowne Koleżanki i Koledzy,
analizując dostępne dla Nas formy wykonywania zawodu nie sposób nie zwrócić uwagi na brak możliwości wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając na uwadze dopuszczenie tej formy wykonywania zawodu przez doradców podatkowych – w tym przez radców prawnych wykonujących zawód doradcy podatkowego – wydaje się zasadnym rozpoczęcie prac nad ujednoliceniem tych zasad i wprowadzeniem nowej formy wykonywania zawodu radcy prawnego właśnie w formie spółek kapitałowych.

Przed uruchomieniem stosownych procedur tut. Rada OIRP w Szczecinie uznała, za konieczne zwrócenie się do Szanownych Koleżanek i Kolegów o wyrażenie opinii w tym temacie dla ustalenia czy istnieje realne zainteresowanie tą sprawą i umożliwieniem wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych.

Stąd też Rada OIRP w Szczecinie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów do udziału w ankiecie dotyczącej tego tematu.

Po zakończeniu badania przedstawimy jego wyniki, które zdecydują o dalszych krokach w tej sprawie.