Skip to main content
search
0

II Forum Aplikantów Radcowskich, Szczecin 24-26 kwietnia 2015r. „Warsztat pracy aplikanta”

8111

W dniach 24-25 kwietnia 2015r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie organizuje II Forum Aplikantów Radcowskich, które odbędzie się w Szczecinie.

W tym roku inicjatywa upływa pod hasłem „Warsztat pracy aplikanta” i skoncentruje się wokół zagadnień związanych z praktyczną stroną odbywania aplikacji. W tym celu uczestnicy Forum będą brać udział w trzech grupach warsztatowych: „Praktyki sądowe”, „Patron a aktywność aplikanta” oraz „Rola wykładowcy w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych”. Tradycyjnie, praca grup warsztatowych zostanie zreferowana podczas dyskusji panelowej, w której wezmą udział nie tylko aplikanci, ale zaproszeni goście, tj. przedstawiciele KRRP oraz OIRP. Według wstępnych założeń, jakie legły u podstaw organizacji Forum, celem tej inicjatywy jest przede wszystkim stworzenie platformy dialogu, kształcenia i integracji naszego środowiska. Doświadczenie z roku ubiegłego utwierdziło w przekonaniu uczestników Forum, że wydarzenie to jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi izbami w zakresie organizacji aplikacji. Pozwala ono również aplikantom nie tylko zidentyfikować swoje oczekiwania, ale także zadania, przed jakimi staje samorząd w zakresie organizacji aplikacji.

W tym roku inauguracja Forum odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r. w nowo otwartej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W drugiej części piątkowego wydarzenia, organizatorzy przewidzieli wykład mec. Piotra Staronia, który przetłumaczył książkę autorstwa Iain Morley „Adwokat Diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie”. Tematem seminarium będzie „Budowanie i elementy warsztatu pracy aplikanta, ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji z klientem, przesłuchania świadka, przygotowania pisma procesowego”

Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się koncert symfoniczny „Patyra gra Ravela”. Piątkowy wieczór zakończy spotkanie integracyjne uczestników tegorocznego Forum w jednym szczecińskich klubów. Z kolei drugi dzień Forum upłynie pod znakiem warsztatów, które będą moderowane przez aplikantów radcowskich, przy udziale radców prawnych z OIRP w Szczecinie. Istotne jest, iż każdemu z aplikantów uczestniczących w pracy grup warsztatowych zostanie wysłany zarys pracy każdej grupy celem uzyskania optymalnych wyników pracy.

Kulminacyjnym punktem II Forum będzie dyskusja panelowa ukierunkowana na podsumowanie II Forum Aplikantów. Sobotnie wydarzenia zakończy się uroczysta kolacja II Forum Aplikantów będzie również okazją do przybliżenia uczestnikom uroków miasta Szczecina oraz jego historii.

Honorowymi patronami tegorocznego Forum jest: KRRP, Prezydent Miasta Szczecin, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, zaś TVP S.A. Oddział Szczecin objęła wydarzenie patronatem medialnym.

W załączeniu agenda II Forum Aplikantów Radcowskich.

Agenda II Forum Aplikantów Radcowskich

Close Menu