Skip to main content
search
0

Informacja w sprawie zespołu ds kodeksu etyki

4089
By 28 stycznia 2014,

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. projektu stanowiska Rady do obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i do projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Uchwała nr 246

Uchwała nr 247

X Krajowy Zjazd Radców Prawnych potwierdził potrzebę uchwalenia nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, odpowiadającego zmieniającym się okolicznościom i warunkom wykonywania zawodu.

Uchwała nr 8 2013 X KZRP

Kodeks Etyki projekt

Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i korporacyjnym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego, jednocześnie rodzi konieczność podjęcia debaty środowiskowej nad tym aktem, respektując ideały i obowiązki etyczne już ukształtowane. Stanowisko delegatów na Krajowy Zjazd zostało przedstawione Komisji ds. Uchwał i Wniosków.

Uwagi do Kodeksu Etyki

Biorąc pod uwagę doniosłość tego aktu prawa wewnętrznego zapraszamy do udziału w pracach nad kodeksem i jego zmianami.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Etyki odbyło się w dniu 15 stycznia 2014 r. Kolejne spotkanie planowane jest 12 lutego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Zespołu ds. Etyki prosimy o kontakt na adres: kujawa@oirp.szczecin.pl lub w siedzibie Izby.

Close Menu