Skip to main content
search
0

Obchody III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika

13507

Nasza Izba przyłączyła się do obchodów III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika, który świętowany jest przez wszystkich prawników w Europie w dniu 10 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne obchody tego święta mają być realizowane w formie jednodniowego projektu edukacyjnego – lekcji prawa w szkołach ponadpodstawowych w dniu 9 grudnia (z uwagi na fakt, iż 10 grudnia przypada w sobotę). Mając na względzie okoliczność, iż tożsamy projekt oświatowy realizowany jest przez naszą Izbę permanentnie w ciągu całego roku szkolnego, na zajęciach lekcyjnych odbywających się w bieżącym tygodniu prowadzący lekcje radcowie prawni informują uczniów o fakcie ustanowienia tego święta, jego inicjatorach i celach.

Wskazania wymaga, iż Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także w celu promowania zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. Tegoroczna edycja obchodów poświęcona będzie dostępowi do wymiaru sprawiedliwości.

Odpowiedzialną za przygotowanie obchodów Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce z ramienia samorządu radców prawnych jest Komisja Praw Człowieka KRRP.

Close Menu