Skip to main content
search
0

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie

10807

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z pracami nad utworzeniem listy mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie zapraszamy radców prawnych i aplikantów naszej Izby, legitymujących się certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu mediacji lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich podyplomowych studiów z zakresu mediacji oraz spełniających warunki wpisu na listę mediatorów, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 marca (środa) o godz. 17:30, w siedzibie Izby.

Celem spotkania będzie zapoznanie osób zainteresowanych pracą w roli mediatora z zasadami wpisu na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie oraz na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, a także omówienie spraw związanych z działalnością Ośrodka i mediatorów.

Jednocześnie zachęcamy zainteresowanych do zapoznanie się z załączonymi Statutem i Regulaminem Ośrodka Mediacji.

Zarząd Ośrodka
r.pr. Andrzej Badowski
r.pr. Piotr Puchalski

Statut Ośrodka Mediacji

Regulamin Ośrodka Mediacji

Uchwała nr 958/IX/2015

Close Menu