Skip to main content
search
0

Podziękowania od Wiceprezesa KRRP

11768

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w załączeniu znajdziecie korespondencję kierowaną przez Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezę do Dziekana OIRP w Szczecinie Przemysława Mijala oraz do pozostałych radców prawnych, którzy udzielili merytorycznego wsparcia w przedmiocie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.233 ze zm.). Petycja ta postulowała pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do dodatkowego wynagrodzenia określonego w art. 22 [4] ust. 2 ustawy.

Przesłane przez radców prawnych Izby Szczecińskiej uwagi posłużyły do przygotowania ostatecznego stanowiska KRRP, które zostało następnie przedstawione przez Wiceprezesa KRRP podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw petycji w dniu 20 lipca o g.19:00. Po dyskusji, która na tym posiedzeniu się odbyła, petycja została jednomyślnie odrzucona.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP Szczecin

Korespondencja od Wiceprezesa KRRP do Dziekana Mijala [742328]
Korespondencja od Wiceprezesa KRRP OIRP w Szczecinie [742329]

Close Menu