Uchwały nr 463-464/XI/2021

z dnia 02.09.2021

w sprawach osobowych: zmiana patrona dla aplikantów radcowskich