Uchwała nr 640/XI/2022

z dnia 03.02.2022

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie